El diván de Terra Ignota: Jordi Bordas i Coca

En esta ocasión, nos visita a nuestro particular diván el escritor Jordi Bordas i Coca, autor de «Un teacher a Barcelona», una obra que nos adentra en la Barcelona de principios de los 70 de la mano de un profesor de inglés. Interesantes e intensos tiempos de cambios y música, mucha música.

 

Publicar-un-libro-editar-Madrid - Barcelona -España-Cataluña-Catalunya-català-Andalucia-coedicion-autoedicion-tradicional-manuscrito-jordi-bordas-i-coca-divan-terra-ignota

 

– Qui és Jordi Bordas i Coca?

Un escriptor que ja des de petit va sentir fascinació per escriure històries de ficció. Encara que no s’ha dedicat a l’escriptura professionalment, en diferents etapes de la vida ha volgut expressar-se mitjançant gèneres literaris diversos: teatre, poesia, conte o novel·la.

– ¿Quién es Jordi Bordas y Coca?

Un escritor que ya desde pequeño sintió fascinación por escribir historias de ficción. Aunque no se ha dedicado a la escritura de forma profesional, en diferentes etapas de la vida ha querido expresarse mediante géneros literarios diversos: teatro, poesía, cuento o novela.

 

– Un dels punts forts de la novel·la és el de transmetre la imatge de la Barcelona de principis dels 70. Perquè ha escollit aquesta època en concret?

Perquè és quan hi van començar a passar coses interessants. Un tímid relaxament del règim franquista i la influència de l’exterior a través del turisme ho van fer possible. És també quan algunes petites onades del maig del 68 van anar arribant, amb retard i timidesa. Les barbes, els cabells llargs i la minifaldilla eren només els signes externs de que els temps anaven canviant. Algú fins i tot va parlar de que la joventut constituïa una nova classe.

– Uno de los puntos fuertes de la novela es el de transmitir la imagen de la Barcelona de principios de los 70. ¿Por qué se ha escogido esta época en concreto?

Porque es cuando empezaron a pasar cosas interesantes. Un tímido relajamiento del régimen franquista y la influencia del exterior a través del turismo lo hicieron posible. Es también cuando algunas pequeñas olas de mayo del 68 fueron llegando, con retraso y timidez. Las barbas, el pelo largo y la minifalda eran sólo los signos externos de que los tiempos habían cambiado. Alguien incluso habló de que la juventud constituía una nueva clase.

 

978-84-946611-2-9-un-teacher-a-barcelona

 

–  Per quin motiu hi ha una forta presència de la música en tota l’obra?

Perquè aquella música expressava el sentiment de rebel·lia i de trencament amb el passat que creixia en el cor dels joves. Potser les cançons de Joan Baez i Bob Dylan arribaven només als intel·lectuals, però en canvi els Beatles i els Rolling Stones arribaven a tots els joves, encara que tinguessin poca cultura.

–  ¿Por qué motivo hay una fuerte presencia de la música en toda la obra?

Porque aquella música expresaba el sentimiento de rebeldía y de ruptura con el pasado que crecía en el corazón de los jóvenes. Quizás las canciones de Joan Baez y Bob Dylan llegaban sólo a los intelectuales, pero en cambio los Beatles y los Rolling Stones llegaban a todos los jóvenes, aunque tuvieran poca cultura.

 

– Perquè s’ha triat fer servir l’òptica d’un professor d’anglès que arriba a la ciutat?

Perquè permet veure tot allò des d’un angle diferent del d’una persona del país. No és només que trobi estrany que la cervesa se serveixi freda, és també que la policia et pugui pegar i arrestar per no res, i que la gent parli una llengua mig prohibida que es diu català, i moltes altres coses. En canvi un personatge nascut a Barcelona no hauria trobat estrany res de tot allò.

A més a més, la figura dels «teachers» d’anglès va ser important, hi va haver una autèntica febre per aprendre una llengua que et permetia comunicar-se amb gent de tot el món, i a través d’ells respirar uns altres aires.

–  ¿Por qué se ha elegido utilizar la óptica de un profesor de inglés que llega a la ciudad?

Porque permite verlo todo desde un ángulo distinto al de una persona del país. No es sólo que encuentre extraño que la cerveza se sirva fría, es también que la policía te pueda pegar y arrestar por nada, y que la gente hable una lengua medio prohibida que se llama catalán, y muchas otras cosas. En cambio, un personaje nacido en Barcelona no habría encontrado extraño nada de todo aquello.
Además, la figura de los «profesores» de inglés fue importante, hubo una auténtica fiebre por aprender una lengua que te permitía comunicarse con gente de todo el mundo, y a través de ellos respirar otros aires.

 

– A quina classe de lectors està dirigida l’obra? Què hi poden esperar?

En principi, a lectors que haguessin viscut aquells anys. Hi poden trobar una crònica testimonial d’una època i d’uns fets que poden identificar i recordar. Però als lectors més joves també els pot interessar saber detalls del que per a ells ja és història, però que per als seus pares van ser vivències personals i en alguns casos prou dures.

– ¿A qué clase de lectores está dirigida la obra? ¿Qué pueden esperar?

En principio, a lectores que hubieran vivido aquellos años. Pueden encontrar una crónica testimonial de una época y de unos hechos que pueden identificar y recordar. Pero a los lectores más jóvenes también les puede interesar saber detalles de lo que para ellos ya es historia, pero que para sus padres fueron vivencias personales y en algunos casos bastante duras.

 

–  Muchas gracias Jordi por tu tiempo.

Gracias a vosotros.

 

Si aún no tienes tu ejemplar de «Un teacher a Barcelona», puedes adquirirlo en tu librería preferida u online: https://goo.gl/B6LweC